1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1965

Márta

2

Toghtar an tUasal Leemans ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

Aibreán

5-30

Reáchtálann an Bord de chuid Chomhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt (UNCTAD), ar chuid buan í den Chomhdháil, a chéad chruinniú i Nua Eabhrac, SAM Glacann sé a chlár oibre, cuireann sé a chuid gníomhaireachtaí féin ar bun agus leagann sé síos a gcuid téarmaí tagartha.

8

Sínítear sa Bhruiséil an Conradh a dhéanann feidhmeannais na dtrí Chomhphobal a chumasc (CEGC, CEE, Euratom). Tiocfaidh sé i bhfeidhm an 1 Iúil 1967.

Meitheamh

26

Daingníonn an Fhrainc an Conradh chun Comhairle agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach a thionscnamh.

30

Daingníonn an Ghearmáin an Conradh chun Comhairle agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach a thionscnamh.

Iúil

1

Cuireann an Fhrainc deireadh le hidirbheartaíochtaí maidir le maoiniú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT). Athghaireann rialtas na Fraince a bhuanionadaí. Don am i láthair, ní ghlacfaidh toscaireacht na Fraince páirt i gcruinnithe na Comhairle ná Coiste na mBuanionadaithe.

22

Cuireann an Coimisiún meabhrán maidir le maoiniú an CBT agus ioncaim neamhspleácha don Chomhphobal faoi bhráid na Comhairle.

26-27

Glacann an Chomhairle meabhrán an Choimisiúin maidir le maoiniú an CBT mar bhunús fónta le haghaidh díospóireachta.

Meán Fómhair

20

Seolann an Coimisiún moladh chuig na Ballstáit. Iarrann an Coimisiún gan constaicí nua a chruthú in aghaidh trádála laistigh den Chomhphobail nuair a ghlactar le dlíthe agus le rialacháin de chineál teicniúil.

Nollaig

1

Rialú Dekker. Laistigh de chreat slándála sóisialta na n-oibrithe imirceacha, deimhníonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach nach iad na méideanna a íoctar de bhreis ar phinsin atá ceaptha chun cuid de ranníocaíochtaí árachais sláinte an phinsinéara a chlúdach, an tátal a bhaintear as "sochair chomhchineála".

 Féach freisin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?