1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1965

Maaliskuu

2.

Victor Leemans valitaan Euroopan parlamentin puhemieheksi.

Huhtikuu

5.-30.

Yhdistyneiden Kansakuntien kauppa- ja kehityskonferenssin (UNCTAD) neuvosto, joka on konferenssin pysyvä elin, pitää ensimmäisen kokouksensa New Yorkissa. Neuvosto vahvistaa työohjelmansa, perustaa avustavat elimensä ja määrittelee niiden tehtävät.

8.

Kolmen yhteisön (EHTY, ETY, Euratom) täytäntöönpanoelinten sulautumissopimus allekirjoitetaan Brysselissä. Sopimus tulee voimaan 1. heinäkuuta 1967.

Kesäkuu

26.

Ranska ratifioi Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen. 

30.

Saksa ratifioi Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen.

Heinäkuu

1.

Ranska keskeyttää yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) rahoittamista koskevat neuvottelut. Maan hallitus kutsuu kotiin pysyvän edustajansa. Ranskan valtuuskunta ei osallistu toistaiseksi neuvoston tai pysyvien edustajien komitean kokouksiin. 

22.

Komissio esittää neuvostolle muistion YMP:n rahoittamisesta ja yhteisön omista varoista.

26.-27.

Neuvosto hyväksyy komission muistion YMP:n rahoittamisesta ja pitää sitä terveenä pohjana keskusteluille. 

Syyskuu

20.

Komissio antaa jäsenvaltioille suosituksen, jossa jäsenvaltioita pyydetään välttämään uusien esteiden luomista yhteisön sisäiselle kaupalle niiden antaessa luonteeltaan teknisiä lakeja ja asetuksia.

Joulukuu

1.

Asiassa Dekker annettu tuomio. Euroopan yhteisöjen tuomioistuin selventää, että siirtotyöläisten sosiaaliturvasta puhuttaessa termi "luontaisetuudet" ei viittaa summiin, jotka maksetaan sellaisten eläkkeiden lisäksi, joilla on tarkoitus kattaa osa eläkeläisen sairausvakuutusmaksuista.

 Ks. myös

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.