1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1964

Januari

10

Walter Hallstein omväljs till ordförande för Europeiska ekonomiska gemenskapens kommission.

Mars

21

Jean Duvieusart väljs till talman för Europaparlamentet.

Maj

4

De multilaterala GATT-förhandlingarna inleds officiellt (Kennedy-rundan). Gemenskapen deltar i mötet.

23-15/6

Världskonferensen om handel och utveckling hålls i Genève.

Juni

1

Yaoundékonventionen träder i kraft.

Juli

1

Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) upprättas.

15

Costa/ENEL-domen. EG-domstolen slår fast att gemenskapslagstiftningen har företräde före den nationella lagstiftningen.

September

18

Rådet beslutar att den gemensamma kommissionen skall bestå av nio medlemmar.

December

1

Associeringsavtalet mellan EEG och Turkiet träder i kraft.

15

Rådet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken och om villkoren för att överföra avgifterna på jordbruksprodukter till gemenskapsbudgeten.

30

FN:s generalförsamling upprättar FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) som ett organ under generalförsamlingen.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?