1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1964

Január

10.

Pán Hallstein je znovu zvolený za predsedu Komisie EHS.

Marec

21.

Pán Duvieusart je zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Máj

4.

Oficiálne začatie Kennedyho kola mnohostranných obchodných rokovaní v rámci Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT). Spoločenstvo je účastníkom zasadnutia.

23. 5. - 15. 6.

V Ženeve (Švajčiarsko) sa koná Svetová konferencia o obchode a rozvoji.

Jún

1.

Dohovor z Yaoundé nadobúda platnosť.

Júl

1.

Zriaďuje sa Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (EPUZF).

15.

Rozsudok vo veci Costa/ENEL. Európsky súdny dvor rozhodol, že právo Spoločenstva má prednosť pred vnútroštátnym právom.

September

18.

Rada dosiahla dohodu o zložení spoločnej Komisie, ktorá bude mať deväť členov.

December

1.

Nadobúda platnosť dohoda o pridružení podpísaná EHS a Tureckom.

15.

Rada nariaďuje Komisii, aby predložila návrhy na financovanie spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) a návrhy týkajúce sa podmienok vykonávania prevodu poplatkov za poľnohospodárske výrobky do rozpočtu Spoločenstva.

30.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?