1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1964

Styczeń

10

Walter Hallstein zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji EWG.

Marzec

21

Jean Duvieusart zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Maj

4

Oficjalne otwarcie rundy Kennedy’ego wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT). Wspólnota uczestniczy w posiedzeniu.

23-15/6

Światowa Konferencja ds. Handlu i Rozwoju w Genewie w Szwajcarii.

Czerwiec

1

Wejście w życie Konwencji z Jaunde.

Lipiec

1

Utworzenie Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR).

15

Orzeczenie w sprawie Costa/ENEL. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzeka, że prawo wspólnotowe jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego.

Wrzesień

18

Rada osiąga porozumienie w odniesieniu do składu wspólnej Komisji, która ostatecznie składać się będzie z dziewięciu członków.

Grudzień

1

Wejście w życie traktatu o stowarzyszeniu podpisanego przez EWG i Turcję.

15

Rada zleca Komisji przedstawienie propozycji dotyczących finansowania wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz warunków realizacji transferu ceł pobieranych od produktów rolnych do budżetu Wspólnoty.

30

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ustanawia Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD) jako organ Zgromadzenia Ogólnego.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?