1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1964

Eanáir

10

Atoghtar an tUasal Hallstein ina uachtarán ar Choimisiún an CEE.

Márta

21

Toghtar an tUasal Duvieusart ina uachtarán ar Pharlaimint na hEorpa.

Bealtaine

4

Oscailt oifigiúil bhabhta Kennedy d’idirbheartaíochtaí trádála iltaobhacha faoin Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil (CGTT) Glacann an Comhphobal páirt sa chruinniú.

23-15/6

Tionóltar an Chomhdháil Dhomhanda um Thrádáil agus Forbairt i nGinéiv na hEilvéise.

Meitheamh

1

Tagann Coinbhinsiún Yaoundé i bhfeidhm.

Iúil

1

Cuirtear an Ciste Eorpach um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta (CETRT) ar bun.

15

Rialú Costa/ENEL. Cinntíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go gcuireann dlí an Chomhphobail an dlí náisiúnta ar neamhní.

Meán Fómhair

18

Rialú Costa/ENEL. Cinntíonn Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach go gcuireann dlí an Chomhphobail an dlí náisiúnta ar neamhní.

Nollaig

1

Tagann an Conradh Comhlachais a shínigh an CEE agus an Tuirc i bhfeidhm.

15

Tugann an Chomhairle treoir don Choimisiún moltaí a chur isteach maidir le maoiniú an Chomhbheartais Talmhaíochta (CBT) agus maidir leis na coinníollacha a chur i bhfeidhm, a bhaineann le dleachtanna ar tháirgí talmhaíochta a aistriú chuig buiséad an Chomhphobail.

30

Cuireann Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe tús le Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt (UNCTAD) mar chuid den Chomhthionól Ginearálta.

 Féach freisin

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?