1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1963

Januari

14

Frankrikes president, Charles de Gaulle, säger att han tvivlar på Storbritanniens vilja att ansluta sig till gemenskapen. Några dagar senare avbryts förhandlingarna med alla ansökarländer tills vidare.

Februari

5

Van Gend en Loos-domen. EG-domstolen slår fast att gemenskapen medför en ny rättslig ordning som innebär att medlemsstaterna gått med på en inskränkning av sina suveräna rättigheter.

Mars

25-29

Gaetano Martino omväljs till ordförande för Europaparlamentet.

Maj

4

GATT-förhandlingarna inleds officiellt (Kennedy-rundan).

Juli

1

I enlighet med beslutet att påskynda upprättandet av en tullunion genomförs den sjätte tullsänkningen inom gemenskapen och den andra anpassningen av den gemensamma yttre tullen.

20

Ett femårigt associeringsavtal, Yaoundékonventionen, undertecknas mellan gemenskapen och 17 afrikanska stater samt Madagaskar i Yaoundé i Kamerun.

September

4

Robert Schuman avlider.

23-24

Rådet når en principöverenskommelse i frågan om ett gemensamt råd och en gemensam kommission för Europeiska gemenskaperna.

Oktober

8

Dino del Bo väljs till ordförande för Europeiska kol- och stålgemenskapens höga myndighet.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?