1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1963

Január

14.

Generál de Gaulle, prezident Francúzskej republiky, vyslovuje pochybnosti Francúzska o politickej vôli Spojeného kráľovstva vstúpiť do Spoločenstva. O niekoľko dní sa pozastavujú rokovania so všetkými kandidátskymi krajinami.

Február

5.

Rozsudok vo veci Van Gend en Loos. Európsky súdny dvor stanovuje, že Spoločenstvo vytvára nový právny poriadok, v prospech ktorého členské štáty súhlasili s obmedzením svojich zvrchovaných práv.

Marec

25. - 29.

Pán Gaetano Martino je znovu zvolený za predsedu Európskeho parlamentu.

Máj

4.

Oficiálne začatie obchodných rokovaní v rámci GATT (Kennedyho kolo).

Júl

1.

V nadväznosti na rozhodnutie o urýchlení vytvorenia colnej únie sa uskutočnilo šieste zníženie ciel v rámci Spoločenstva a druhé zosúladenie spoločného vonkajšieho colného sadzobníka.

20.

V Yaoundé (Kamerun) sa podpisuje Dohovor z Yaoundé, dohoda o pridružení medzi Spoločenstvom a 18 africkými štátmi s platnosťou päť rokov.

September

4.

Zomrel Robert Schuman.

23. - 24.

Rada v zásade dosiahne dohodu o otázke zlúčenia výkonných orgánov.

Október

8.

Pán Dino del Bo je zvolený za predsedu Vysokého úradu ESUO.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?