1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1963

Januar

14

Frankrigs præsident, general de Gaulle, udtalte, at han tvivlede på Det Forenede Kongeriges politiske vilje til at tiltræde Fællesskabet. Få dage senere blev forhandlingerne med samtlige ansøgerlande afbrudt.

Februar

5

Van Gend en Loos-dommen. EF-Domstolen fastslog, at Fællesskabet udgør en ny retsorden, som indebærer, at medlemsstaterne har indvilliget i at begrænse deres suveræne rettigheder.

Marts

25-29

Gaetano Martino blev genvalgt til formand for Europa-Parlamentet.

Maj

4

GATT-forhandlingerne indledtes officielt (Kennedy-runden).

Juli

1

I overensstemmelse med beslutningen om at fremskynde oprettelsen af en toldunion gennemførtes den sjette toldnedsættelse inden for Fællesskabet og den anden tilpasning af den fælles udenrigstold.

20

En femårig associeringsaftale (Yaoundé-konventionen) mellem Fællesskabet og 17 afrikanske stater og Madagaskar blev undertegnet i Yaoundé, Cameroun.

September

4

Robert Schuman afgik ved døden.

23-24

Rådet nåede til principiel enighed i spørgsmålet om et fælles råd og en fælles kommission for De Europæiske Fællesskaber.

Oktober

8

Dino del Bo blev valgt til formand for EKSF's Høje Myndighed.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?