1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1962

Januari

10

Europeiska ekonomiska gemenskapens nya kommission, under ordförande Walter Hallstein, tillträder.  Pierre Chatenet väljs till ordförande för Euratomkommissionen.

14

Rådet antar de första förordningarna om den gemensamma jordbrukspolitiken som utvecklats för att en inre marknad för jordbruksprodukter och ekonomisk solidaritet skall kunna upprättas genom Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ).

Februari

5-6

Rådet godkänner arbetsordningen för Europeiska socialfonden.

Mars

27-30

Gaetano Martino omväljs till talman för den parlamentariska församlingen, som beslutar att byta namn till Europaparlamentet.

April

4

Förordningarna och de grundläggande besluten om den gemensamma jordbrukspolitiken antas.

30

Norge ansöker formellt om medlemskap i Europeiska gemenskaperna.

Juli

1

Tullarna på industriprodukter mellan medlemsstaterna minskas till hälften av 1957 års nivå.

30

Förordningarna om upprättandet av en gemensam jordbrukspolitik träder i kraft.

Oktober

13

Rådet antar det första allmänna livsmedelsdirektivet om vilka färgämnen som får ingå i livsmedel.

November

1

Associeringsavtalet mellan gemenskapen och Grekland träder i kraft.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?