1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1962 m.

Sausis

10 d.

Pradėjo darbą naujoji Europos ekonominės bendrijos komisija, pirmininkaujama W. Hallsteino. Pierre'as Chatenetas išrinktas Euratomo komisijos pirmininku.

14 d.

Taryba priėmė pirmuosius bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reglamentus, parengtus siekiant sukurti bendrą žemės ūkio produktų rinką ir užtikrinti finansinį solidarumą įsteigiant Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondą (EŽŪOGF).

Vasaris

5–6 d.

Taryba patvirtino Europos socialinio fondo (ESF) darbo tvarkos taisykles.

Kovas

27–30 d.

Gaetano Martino perrinktas Parlamentinės Asamblėjos pirmininku. Parlamentinė Asamblėja nusprendė pakeisti pavadinimą į Europos Parlamentą.

Balandis

4 d.

Priimti BŽŪP reglamentai ir pagrindiniai sprendimai.

30 d.

Norvegija pateikė oficialią stojimo į Europos Bendrijas paraišką.

Liepa

1 d.

Valstybių narių pramonės produktams nustatyti tarpusavio muitai sumažinti iki 50 % jų dydžio 1957 m.

30 d.

Įsigaliojo reglamentai, kuriais sukuriama bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP).

Spalis

13 d.

Taryba priėmė pirmąją direktyvą dėl EEB visuotinio maisto produktų reglamentavimo. Šia direktyva nustatyta, kuriuos dažiklius galima naudoti maisto produktuose.

Lapkritis

1 d.

Įsigaliojo Graikijos ir Bendrijos asociacijos susitarimas.

 Papildoma informacija

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?