1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1962

Jaanuar

10

Ametisse astub Euroopa Majandusühenduse Komisjoni uus koosseis eesotsas president Walter Hallsteiniga. Euratomi Komisjoni presidendiks valitakse Pierre Chatenet.

14

Nõukogu võtab vastu ühise põllumajanduspoliitika esimesed määrused, et panna alus põllumajandustoodete siseturule ja rahalisele solidaarsusele Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfondi kaudu.

Veebruar

5–6

Nõukogu kiidab heaks Euroopa Sotsiaalfondi töökorra.

Märts

27–30

Gaetano Martino valitakse tagasi Parlamentaarse Assamblee presidendiks. Parlamentaarne Assamblee otsustab end ümber nimetada Euroopa Parlamendiks.

Aprill

4

Kiidetakse heaks ühise põllumajanduspoliitika määrused ja põhiotsused.

30

Norra esitab ametliku taotluse ühinemiseks Euroopa ühendustega.

Juuli

1

Tööstuskaupade tollimaksud liikmesriikidevahelises kaubanduses vähendatakse 50%ni nende 1957. aasta tasemest.

30

Jõustuvad ühise põllumajanduspoliitika määrused.

Oktoober

13

Nõukogu võtab vastu esimese toidualase direktiivi, milles on loetletud lubatud toiduvärvid.

November

1

Jõustub Kreeka ja ühenduse assotsiatsioonileping.

 Vaata ka …

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?