1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1961

Február

10. - 11.

V Paríži (Francúzsko) sa koná samit o potrebe zavedenia užšej politickej spolupráce.

Marec

7. - 10.

Pán Furler je znovu zvolený za predsedu Parlamentného zhromaždenia.

Jún

27.

Holandská vláda prichádza s iniciatívou na predloženie návrhu dokumentu, ktorý sa vyslovuje v prospech revízie Rímskej zmluvy a Parížskej zmluvy prostredníctvom dohovoru o vytvorení jednotnej Rady pre Spoločenstvá a Európskej vysokej komisie (zlúčenie výkonných orgánov). K tomuto návrhu vyjadril stanovisko Európsky parlament a dve komisie. K zlúčeniu výkonných orgánov sa v danom čase neprikročilo pre rozdielne názory členských štátov na rozsah reformy.

Júl

18.

V Bonne (Nemecko) sa koná európsky samit. Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko vyslovujú želanie vytvoriť politickú úniu.

31.

Írsko formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

August

9.

Spojené kráľovstvo formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

10.

Dánsko formálne žiada o vstup do Európskych spoločenstiev.

September

1.

Učinnosť nadobúda prvé nariadenie o voľnom pohybe pracovnej sily.

November

20. - 21.

V Štrasburgu (Francúzsko) sa koná kolokvium medzi inštitúciami Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Diskutovanými témami sú prechod z prvej etapy spoločného trhu do druhej etapy a pridružovanie ďalších krajín.

December

20.

Pán Walter Hallstein je znovu zvolený za predsedu Komisie Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?