1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1961

Luty

10-11

W Paryżu we Francji odbywa się szczyt dotyczący konieczności ustanowienia solidnej współpracy politycznej.

Marzec

7-10

Hans Furler zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Czerwiec

27

Rząd Holandii wychodzi z inicjatywą przedstawienia projektu dokumentu, w którym zaleca się dokonanie przeglądu traktatów rzymskich i traktatu paryskiego poprzez przyjęcie konwencji ustanawiającej jedną Radę Wspólnot oraz Europejską Wysoką Komisję (połączenie organów wykonawczych). Konsultacje w sprawie tego projektu prowadzone są z Parlamentem Europejskim i z obydwiema Komisjami. Połączenie organów wykonawczych nie dochodzi wówczas do skutku z uwagi na różnice zdań między państwami członkowskimi co do zakresu reformy.

Lipiec

18

Szczyt europejski w Bonn w Niemczech. Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia wyrażają wolę ustanowienia unii politycznej.

31

Irlandia składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Sierpień

9

Wielka Brytania składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

10

Dania składa oficjalny wniosek w sprawie przystąpienia do Wspólnot Europejskich.

Wrzesień

1

Wejście w życie pierwszego rozporządzenia o swobodnym przepływie pracowników.

Listopad

20-21

Konferencja z udziałem instytucji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w Strasburgu we Francji. Omawiane tematy dotyczą przejścia od pierwszego do drugiego etapu wspólnego rynku oraz stowarzyszenia z krajami zamorskimi.

Grudzień

20

Walter Hallstein zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?