1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1961

Februar

10-11

Topmøde i Paris om behovet for at etablere et tættere politisk samarbejde.

Marts

7-10

Hans Furler blev genvalgt til formand for den parlamentariske forsamling.

Juni

27

Den nederlandske regering fremlagde et udkast om at ændre Rom-traktaten og Paris-traktaten ved at vedtage en konvention om oprettelse af et fælles råd og en fælles kommission for Fællesskaberne. Europa-Parlamentet og de to kommissioner blev spurgt til råds om udkastet, men de udøvende organer blev ikke sammenlagt på dette tidspunkt, da medlemsstaterne var uenige om reformensomfang.

Juli

18

På et europæisk topmøde i Bonn ytrede de seks medlemsstater ønske om at oprette en politisk union.

31

Irland ansøgte formelt om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

August

9

Det Forenede Kongerige ansøgte formelt om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

10

Danmark ansøgte formelt om tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber.

September

1

Den første forordning om arbejdskraftens frie bevægelighed trådte i kraft.

November

20-21

Institutionerne i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab afholdt møde i Strasbourg. De diskuterede overgangen fra den første til den anden fase af fællesmarkedet og forbindelser med oversøiske lande.

December

20

Walter Hallstein blev genvalgt til formand for Kommissionen for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?