1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1961

Únor

10-11

V Paříži se koná summit, který se zabývá otázkou efektivní politické spolupráce.

Březen

7-10

Předsedou Parlamentního shromáždění je opět zvolen Hans Furler.

Červen

27

Nizozemská vláda předkládá návrh revize Římských smluv a Pařížské smlouvy. Podle něj by měla být podepsána úmluva o založení jednotné Rady Společenství a Evropského vysokého komisariátu (sloučení výkonných orgánů). Návrh se projednává v Evropském parlamentu a obou komisích. Ke sloučení výkonných orgánů však nedojde, jelikož se členské státy v názorech na tuto reformu rozcházejí.

Červenec

18

V Bonnu se koná evropský summit. Zástupci Belgie, Francie, Itálie, Lucemburska, Německa a Nizozemska jsou pro vytvoření politické unie.

31

Irsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

Srpen

9

Spojené království podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

10

Dánsko podává žádost o členství v Evropských společenstvích.

Září

1

V platnost vstupuje první nařízení o volném pohybu pracovníků.

Listopad

20-21

Ve Štrasburku se konají rozhovory mezi jednotlivými orgány Evropského hospodářského společenství. Předmětem jednání je přechod z první do druhé fáze společného trhu a styky se zámořskými zeměmi.

Prosinec

20

Předsedou Komise Evropského hospodářského společenství je opět zvolen Walter Hallstein.

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?