1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1960

Januari

4

Frihandelssammanslutningen EFTA bildas när Österrike, Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz och Storbritannien undertecknar Stockholmsavtalet i Stockholm.

Maj

3

Stockholmsavtalet om upprättandet av EFTA träder i kraft.

11

Rådet antar förordningen om Europeiska socialfonden. Fonden skall främja sysselsättningen och arbetstagarnas geografiska och yrkesmässiga rörlighet inom gemenskapen.

September

20

Förordningen om Europeiska socialfonden träder i kraft.

December

13

Konventionen om upprättandet av den västeuropeiska organisationen för samarbete inom flygtrafiktjänstsystemet (Eurocontrol) undertecknas i Bryssel.

14

Den europeiska organisationen för ekonomiskt samarbete OEEC omvandlas till organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?