1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1960

Janvāris

4

Stokholmā (Zviedrijā) tiek parakstīta Konvencija par Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dibināšanu, to veido Apvienotā Karaliste, Austrija, Dānija, Norvēģija, Portugāle, Šveice un Zviedrija.

Maijs

3

Stokholmas Konvencija par EBTA dibināšanu stājas spēkā.

11

Padome pieņem tiesību aktus par Eiropas Sociālo fondu. Fonda mērķis ir veicināt nodarbinātību un darbaspēka teritoriālo un profesionālo mobilitāti Kopienā.

Septembris

20

Stājas spēkā Eiropas Sociālā fonda regula.

Decembris

13

Briselē (Beļģijā) tiek parakstīta Konvencija par Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācijas (Eirokontroles) dibināšanu.

14

Eiropas Ekonomiskās sadarbības organizācija (EESO) kļūst par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO).

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?