1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1960.

Siječanj

4.

Konvencija o Europskom udruženju slobodne trgovine (EFTA), koje obuhvaća Austriju, Dansku, Norvešku, Portugal, Švedsku, Švicarsku i Ujedinjenu Kraljevinu, potpisana je u Stockholmu (Švedska).

Svibanj

3.

Stockholmska konvencija kojom se osniva Europsko udruženje slobodne trgovine (EFTA) stupa na snagu.

11.

Vijeće donosi zakonske akte o Europskom socijalnom fondu. Svrha mu je promicanje zapošljavanja te geografska i profesionalna mobilnost radnika unutar Zajednice.

Rujan

20.

Zakoni o Europskom socijalnom fondu stupaju na snagu.

Prosinac

13.

Konvencija o osnivanju Europske organizacije za sigurnost zračnog prometa (Eurocontrol) potpisana u Bruxellesu (Belgija).

14.

Organizacija za europsku gospodarsku suradnju (OEEC) postaje Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD).

 Vidi također

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?