1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

1960

Januar

4

I Stockholm undertegnede Østrig, Danmark, Norge, Portugal og Sverige en konvention om oprettelse af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA).

Maj

3

Stockholm-konventionen om oprettelse af EFTA trådte i kraft.

11

Rådet vedtog forordningen om Den Europæiske Socialfond. Fonden har til formål at fremme beskæftigelsen samt arbejdstagernes geografiske og erhvervsmæssige mobilitet inden for Fællesskabet.

September

20

Forordningen om Den Europæiske Socialfond trådte i kraft.

December

13

I Bruxelles undertegnedes konventionen om oprettelse af Den Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed (Eurocontrol).

14

Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde (OEEC) blev omdannet til Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?