You are here:

Den Europæiske Unions historie - 1960

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969

Januar

4

I Stockholm undertegnede Østrig, Danmark, Norge, Portugal og Sverige en konvention om oprettelse af Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA).

Maj

3

Stockholm-konventionen om oprettelse af EFTA trådte i kraft.

11

Rådet vedtog forordningen om Den Europæiske Socialfond. Fonden har til formål at fremme beskæftigelsen samt arbejdstagernes geografiske og erhvervsmæssige mobilitet inden for Fællesskabet.

September

20

Forordningen om Den Europæiske Socialfond trådte i kraft.

December

13

I Bruxelles undertegnedes konventionen om oprettelse af Den Europæiske Organisation for Luftfartssikkerhed (Eurocontrol).

14

Organisationen for Europæisk Økonomisk Samarbejde (OEEC) blev omdannet til Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969