You are here:

Europeiska unionens historia: 1945 - 1959

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Fred i Europa – samarbetet tar sin början

EU grundas för att få slut på de blodiga krigen mellan grannländerna, som gång på gång hade orsakat så mycket mänskligt lidande och till slut ledde till andra världskriget. Från och med 1950 börjar en rad europeiska länder samarbeta ekonomiskt och politiskt för att bevara freden. Detta sker inom ramen för Europeiska kol- och stålunionen. De ursprungliga medlemsländerna är Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och dåvarande Västtyskland. 1950-talet domineras av kalla kriget mellan östblocket och västmakterna. Sovjetiska stridsvagnar slår ner protester mot kommunistregimen i Ungern 1956. Ett år senare tar Sovjetunionen ledningen i kapplöpningen om rymden med sin första satellit, Sputnik 1. Samma år, 1957, undertecknas Romfördraget. Därigenom skapas Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), även kallad den gemensamma marknaden.

Europeiska unionen skapades som en direkt följd av andra världskriget. Människorna i Europa ville se till att det aldrig någonsin skulle kunna ske något så ohyggligt igen, med så många döda och sådan förödelse. Efter kriget delas Europa upp i öst och väst när det kalla kriget, som skulle komma att pågå i 40 år, inleds. I väst skapar länderna gemensamt Europarådet Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) 1949. Det är ett första steg mot samarbete och sex av länderna vill fördjupa samarbetet.

Den 9 maj 1950 – Frankrikes utrikesminister Robert Schuman lägger fram en plan för hur samarbetet kan fördjupas. Numera högtidlighålls Europadagen den 9 maj till minne av detta.

18 april 1951

Utifrån Robert Schumans förslag utarbetas ett fördrag som undertecknas av sex länder. Fördraget innebär att ländernas tunga industrier, dvs. kol- och stålindustrierna, förvaltas gemensamt. Tanken var att man på detta sätt skulle göra det omöjligt för ett enskilt land att producera vapen för att starta ett krig mot de andra länderna. De ursprungliga länderna var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

 Ursprungliga medlemsländer: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland.

Karta över EG:s medlemsländer 1951 © Stefan Chabluk

Lista över alla EU-länder och när de gick med

Den schweiziske arkitekten Le Corbusier skapar en ny trend 1952 med sitt nyskapande byggnadskomplex "Unité d’habitation" i Marseille i Frankrike. Byggnaden är tänkt att i sig själv innesluta en hel stad. Byggnaderna konstrueras i råbetong och stilen ges öknamnet "nybrutalismen".

I Ungern gör folket revolt mot sovjetregimen 1956. Revolten slås ned i november samma år, när sovjetiska stridsvagnar kör in på gatorna i Budapest.

Sovjetunionen går om USA i kapplöpningen mot rymden när man 1957 skjuter upp den första satelliten, Sputnik 1. Sputnik 1 går i en bana runt jorden på 800 kilometers höjd. 1961 går Sovjetunionen återigen om USA och skickar ut den första kosmonauten, Jurij Gagarin, i rymden. Rymdskeppet är bara 2,6 m i diameter.

25 mars 1957

Fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen blev en framgång och 1957 beslutar de sex länderna att utöka samarbetet till andra ekonomiska sektorer. Länderna undertecknar Romfördraget och skapar därigenom Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), som även kallas den gemensamma marknaden. Tanken är att skapa fri rörlighet över gränserna för människor, varor och tjänster.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959