• Informacije o EU
    • Osnovne informacije
    • Institucije, organi in agencije
    • Delo v institucijah EU

Altiero Spinelli (1907-1986)

Italijanski politik Altiero Spinelli je eden od ustanoviteljev Evropske unije. Pod njegovim vodstvom je Evropski parlament pripravil celovit predlog za Pogodbo o ustanovitvi Evropske unije, imenovan Spinellijev načrt. Načrt, ki ga je z veliko večino sprejel Parlament leta 1984, je pomembno vplival na ubeseditev pogodb EU v osemdesetih in devetdesetih letih.

Spinelli je že s sedemnajstimi leti postal član Komunistične partije in bil v času fašističnega režima zaprt med letoma 1927 in 1943. Na konferenci o evropskem odporniškem gibanju na začetku leta 1944 je bil med pobudniki predloga za Evropski manifest. Ob koncu vojne je ustanovil gibanje za zvezno Evropo v Italiji.

Svetoval je osebnostim, kot so de Gasperi, Spaak in Monnet, in tako delal za združitev Evrope. Evropsko združevanje je podpiral tudi na akademskem področju in ustanovil Inštitut za mednarodne zadeve v Rimu.

Kot član Evropske komisije je bil med letoma 1970 in 1976 odgovoren za področje industrijske politike in raziskav. Tri leta je bil poslanec Komunistične partije v italijanskem parlamentu, nato pa je bil leta 1979 izvoljen za poslanca Evropskega parlamenta.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?