Navigācijas ceļš

  • Kā ES darbojas
    • Pamatinformācija
    • ES iestādes, aģentūras un citas struktūras
    • Darbs ES iestādēs vai ES interesēs

Altjero Spinelli (Altiero Spinelli) (1907-1986)

Itālijas politiķis Altjero Spinelli bija viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Viņa vadībā tika panākts Eiropas Parlamenta galīgais priekšlikums noslēgt Līgumu par federālu Eiropas Savienību ― tā saucamais Spinelli plāns. Parlaments to 1984. gadā pieņēma ar pārliecinošu balsu vairākumu, un tas bija būtisks iedvesmas avots ES Līgumu nostiprināšanai 1980. un 1990.

Septiņpadsmit gadu vecumā Spinelli iestājās komunistiskajā partijā, par ko viņu fašisma režīms no 1927. līdz 1943. gadam turēja ieslodzījumā. Eiropas pretošanās konferencē 1944. gada sākumā viņš bija viens no iniciatoriem priekšlikumam izstrādāt Eiropas manifestu. Kara beigās viņš Itālijā nodibināja kustību par federālu Eiropu.

Strādādams par padomnieku tādām personībām kā Gasperi, Spāks un Monē, viņš darbojās Eiropas apvienošanas labā. Viņš virzīja Eiropas jautājumu arī akadēmiskajā vidē un nodibināja Starptautisko lietu institūtu Romā.

Eiropas Komisijas locekļa amatā no 1970. līdz 1976. gadam Spinelli pārziņā bija rūpniecības politika un pētniecība. Trīs gadus viņš bija Itālijas Parlamenta deputāts, pārstāvot Komunistisko partiju, līdz 1979. gadā viņu ievēlēja Eiropas Parlamentā.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?