Navigācijas ceļš

  • Kā ES darbojas
    • Pamatinformācija
    • ES iestādes, aģentūras un citas struktūras
    • Darbs ES iestādēs vai ES interesēs

Pols Anrī Spāks (Paul Henri Spaak) (1899-1972)

Eiropas valstsvīrs ― tā īsumā var raksturot beļģa Pola Anrī Spāka ilgo politisko karjeru.

Melodams par savu vecumu, viņš panāca savu uzņemšanu Beļģijas armijā Pirmajā pasaules karā un rezultātā divus gadus bija Vācijas karagūsteknis. Otrajā pasaules karā, tagad jau ārlietu ministra postenī, viņš nesekmīgi mēģināja saglabāt Beļģijas neitralitāti. Kopā ar valdību viņu izsūtīja trimdā, vispirms uz Parīzi, vēlāk uz Londonu.

Pēc Beļģijas atbrīvošanas Spāks piebiedrojās valdībai, un ir strādājis gan par ārlietu ministru, gan par premjerministru. Pat Otrajā pasaules karā viņš kala Beniluksa valstu apvienošanas plānus, un uzreiz pēc kara beigām viņš dedzīgi aģitēja par Eiropas apvienošanu, atbalstīdams Eiropas Ogļu un tērauda kopienu un Eiropas aizsardzības kopienu.

Spāks uzskatīja, ka visefektīvāk mieru un stabilitāti varētu nodrošināt, ja valstis vienotu kopējas līgumsaistības. Viņš šos mērķus varēja palīdzēt sasniegt pirmās ANO pilnās sanāksmes priekšsēdētāja (1946) un NATO ģenerālsekretāra (1957-1961) amatā.

Spākam bija vadošā loma Romas Līguma satura sagatavošanā. Tā dēvētajā Mesīnas konferencē 1955. gadā sešas dalībvalstu valdības viņu iecēla par priekšsēdētāju darba komitejai, kas izstrādāja Līgumu.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?