Robert Schuman (1886-1963)

Statsmannen Robert Schuman, som var advokat och Frankrikes utrikesminister mellan 1948 och 1952, betraktas som en av initiativtagarna till det enade Europa.

Han föddes i Luxemburg och påverkades av att han kom från den fransk-tyska gränsregionen. Trots, eller kanske på grund av, sina erfarenheter av Nazityskland insåg han att bara en varaktig försoning med Tyskland kunde lägga grunden till ett enat Europa. Han deporterades till Tyskland 1940 och anslöt sig efter sin flykt två år senare till den franska motståndsrörelsen. Trots detta gav han inte uttryck för någon bitterhet efter kriget, då han blev utrikesminister.

Tillsammans med Jean Monnet utarbetade han den internationellt ansedda Schumanplanen, som han offentliggjorde den 9 maj 1950, den dag som nu anses markera Europeiska unionens födelse. Han föreslog en gemensam kontroll av produktionen av kol och stål, som var de viktigaste råvarorna för vapenindustrin. Grundtanken var att den som inte bestämmer över kol- och stålproduktionen heller inte kunde föra krig.

Schuman underrättade den tyske förbundskanslern Adenauer om planen. Denne insåg genast möjligheten till fred i Europa och gav sitt stöd. Kort därefter gav också regeringarna i Belgien, Italien, Luxemburg och Nederländerna sitt gensvar. De sex staterna undertecknade fördraget om Europeiska kol- och stålgemenskapen i Paris i april 1951. Europeiska unionen började alltså som ett fredsinitiativ.

Schuman förespråkade också en gemensam europeisk försvarspolitik. Han var mellan 1958 och 1960 talman i Europaparlamentet.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?