Navigacijska pot

  • Informacije o EU
    • Osnovne informacije
    • Institucije, organi in agencije
    • Delo v institucijah EU

Robert Schuman (1886-1963)

Državnik Robert Schuman, pravnik in francoski zunanji minister med letoma 1948 in 1952 ter eden od ustanoviteljev združene Evrope.

Schuman se je rodil v Luksemburgu, vendar njegova družina izhaja iz mejne pokrajine Alsace-Lorraine na francosko-nemški meji. Zaradi svojih izkušenj v nacistični Nemčiji ali njim navkljub je spoznal, da je pogoj za združeno Evropo lahko le trajna sprava z Nemčijo. Leta 1940 so ga deportirali v Nemčijo in ko je po dveh letih pobegnil, se je pridružil francoskemu odporniškemu gibanju. Kljub temu ni kazal sovraštva, ko je po vojni postal zunanji minister.

V sodelovanju z Jeanom Monnetom je pripravil mednarodno priznani Schumanov načrt, ki ga je objavil 9. maja 1950. Ta dan zdaj šteje za rojstni dan Evropske unije. Predlagal je skupni nadzor nad proizvodnjo premoga in jekla, najpomembnejši surovini za industrijo orožja. Načrt temelji na misli, da tisti, ki ima nadzor nad proizvodnjo premoga in jekla, ne bo mogel začeti vojne.

Schuman je o načrtu obvestil nemškega kanclerja Adenauerja, ki je v njem takoj prepoznal možnost za vzpostavitev miroljubne Evrope in je z njim soglašal. Kmalu so se odzvale tudi vlade Italije, Belgije, Luksemburga in Nizozemske. Šest držav je aprila 1951 v Parizu podpisalo Sporazum o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo. Začetek Evrope torej temelji na pobudi za mir.

Schuman je tudi podprl oblikovanje skupne evropske obrambne politike in je bil med letoma 1958 in 1960 predsednik Evropskega parlamenta.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?