Ścieżka nawigacji

  • Jak działa UE
    • Podstawowe informacje
    • Instytucje, agencje i organy UE
    • Praca w instytucjach UE

Robert Schuman (1886-1963)

Za jednego z ojców jedności europejskiej uznawany jest mąż stanu Robert Schuman, dyplomowany prawnik i francuski minister spraw zagranicznych w latach 1948 - 1952.

Schuman urodził się w Luksemburgu − sąsiedztwo francusko-niemieckiego pogranicza wywarło na niego duży wpływ. Pomimo, a może w wyniku doświadczeń epoki nazistowskich Niemiec, uważał, że jedynie trwałe pojednanie z Niemcami może stworzyć podstawy dla zjednoczenia Europy. W 1940 r. został wywieziony do Niemiec, gdzie aż do ucieczki w dwa lata później, działał we francuskim ruchu oporu. Doświadczenia te nie wpłynęły jednak negatywnie na jego stanowisko wobec Niemiec, gdy po wojnie został mianowany ministrem spraw zagranicznych.

We współpracy z Jeanem Monnetem opracował znany na całym świecie Plan Schumana, ogłoszony 9 maja 1950 r., którą to datę uznaje się za datę symboliczną dla narodzin Unii Europejskiej. Zaproponował w nim wspólną kontrolę nad wydobyciem węgla i produkcją stali: najważniejszych materiałów dla przemysłu zbrojeniowego. Opracowaniu tego planu przyświecała idea, zgodnie z którą prowadzenie wojny nie jest możliwe bez sprawowania kontroli nad wydobyciem węgla i produkcją stali.

Schuman poinformował o planie kanclerza Adenauera, który od razu dostrzegł w nim możliwość zapewnienia pokoju w Europie i zgodził się na jego przyjęcie. Wkrótce potem odpowiednio zareagowały także rządy Włoch, Belgii, Luksemburga i Holandii. Sześć państw podpisało w kwietniu 1951 r. w Paryżu Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. W ten sposób narodziła się wspólna Europa, jako inicjatywa na rzecz pokoju.

Schuman wspierał także ideę utworzenia wspólnej europejskiej polityki obrony. W latach 1958-60 pełnił on funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?