Navigācijas ceļš

  • Kā ES darbojas
    • Pamatinformācija
    • ES iestādes, aģentūras un citas struktūras
    • Darbs ES iestādēs vai ES interesēs

Robērs Šūmans (Robert Schuman) (1886-1963)

Politiķi Robēru Šūmani, kvalificētu juristu un Francijas ārlietu ministru laikā no 1948. līdz 1952. gadam, uzskata par vienu no vienotas Eiropas pamatlicējiem.

Viņa dzimtā puse ir Francijas un Vācijas pierobežas reģions Elzasa-Lotringa, un par spīti vai, gluži otrādi, pateicoties viņa gūtajai pieredzei nacistiskajā Vācijā, viņš atzina, ka tikai ilgstošs izlīgums ar Vāciju varētu būt vienotas Eiropas izejas punkts. Divus gadus pēc viņa deportācijas uz Vāciju 1940. gadā Šūmans pievienojās franču pretošanās kustībai. Neskatoties uz to, viņš neizturējās ar aizvainojumu pēc kara, kad viņš kļuva par ārlietu ministru.

Sadarbībā ar Žanu Monē viņš sagatavoja starptautiski slaveno Šūmana plānu, ko viņš publiskoja 1950. gada 9. maijā. Šo dienu tagad uzskata par Eiropas Savienības dzimšanas dienu. Viņš ierosināja apvienot kontroli pār ogļu un tērauda ražošanu ― vissvarīgākajiem materiāliem bruņojuma ražošanā. Valdīja pamatideja, ka valsts, kam nav kontroles pār ogļu un tērauda ražošanu, nespēj iesaistīties karā.

Par plānu Šūmans informēja Vācijas kancleru Adenaueru. Viņš uzreiz saskatīja iespēju panākt Eiropā mieru un piekrita. Neilgi pēc tam atsaucās arī Itālijas, Beļģijas, Luksemburgas un Nīderlandes valdības. Šīs sešas valstis Parīzē 1951. gada aprīlī parakstīja līgumu par Eiropas Ogļu un tērauda kopienu. Eiropas Savienība tātad radās kā miera iniciatīva.

Šūmans arī atbalstīja vienotas Eiropas aizsardzības politikas veidošanu un no 1958. līdz 1960. gadam bija Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?