• Sådan fungerer EU
    • Basisinformation
    • Institutioner, organer og agenturer
    • Arbejd for og med EU

Robert Schuman (1886-1963)

Statsmanden Robert Schuman, der var uddannet jurist og fransk udenrigsminister mellem 1948 og 1952, anses for at være en af grundlæggerne af det forenede Europa.

Schuman blev født i Luxembourg og var præget af sin opvækst i den fransk-tyske grænseregion. På trods af eller måske snarere som et resultat af sine erfaringer i Nazityskland indså han, at kun en varig forsoning med Tyskland kunne skabe grundlaget for et forenet Europa. Han blev deporteret til Tyskland i 1940, og efter sin flugt to år senere sluttede han sig til den franske modstandsbevægelse. På trods af dette viste han ingen modvilje mod Tyskland, da han efter krigen blev udenrigsminister.

I samarbejde med Jean Monnet udarbejdede han den internationalt berømte Schuman-plan, som han offentliggjorde den 9. maj 1950, den dato, der nu anses for at være EU’s fødselsdag. Han foreslog fælles kontrol med produktionen af kul og stål, som var de vigtigste materialer til våbenindustrien. Den grundlæggende idé gik ud på, at hvis ingen havde enekontrol over kul- og stålproduktionen, var det ikke muligt at udkæmpe en krig.

Schuman informerede den tyske kansler Adenauer om planen. Denne så øjeblikkelig muligheden for et fredeligt Europa og gav sin tilslutning. Kort tid derefter reagerede de italienske, belgiske, hollanske og luxembourgske regeringer ligeledes positivt. De seks stater undertegnede aftalen om Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab i Paris i april 1951. Således begyndte EU som et fredsinitiativ.

Schuman støttede også oprettelsen af en fælles europæisk forsvarspolitik, og han var formand for Europa-Parlamentet fra 1958-1960.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?