Konrad Adenauer (1876-1967)

Förbundsrepubliken Tysklands förste förbundskansler, som ledde den nybildade staten mellan 1949 och 1963, hade större inflytande än någon annan på Tysklands och Europas historia efter andra världskriget.

Som så många andra politiker i hans generation hade Adenauer redan efter första världskriget insett att varaktig fred bara kunde uppnås genom ett enat Europa. Hans erfarenheter under Tredje riket, då nazisterna avsatte honom från hans ämbete som Kölns borgmästare, stärkte honom i denna övertygelse.

På bara sex år, från 1949 till 1955, lyckades Adenauer uppnå långtgående utrikespolitiska mål när det gällde att knyta dåvarande Västtyskland till västalliansen: medlemskap i Europarådet (1951), grundandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen (1952) och Västtysklands inträde i Nato (1955).

En av hörnstenarna i Adenauers utrikespolitik var försoningen med Frankrike. Tillsammans med den franske presidenten Charles de Gaulle lyckades han uppnå en historisk vändpunkt 1963 då de forna ärkefienderna Tyskland och Frankrike undertecknade ett vänskapsfördrag som blev en av milstolparna på vägen mot den europeiska integrationen.

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?