Navigacijska pot

  • Informacije o EU
    • Osnovne informacije
    • Institucije, organi in agencije
    • Delo v institucijah EU

Konrad Adenauer (1876-1967)

Prvi kancler Zvezne republike Nemčije, ki je vodil novoustanovljeno državo v obdobju med 1949 in 1963, je bolj kot kdor koli drug spremenil videz povojne Nemčije in evropsko zgodovino.

Adenauer je kot mnogi politiki njegove generacije že po prvi svetovni vojni ugotovil, da je trajen mir mogoče doseči samo z združeno Evropo. To mnenje so še potrdile njegove izkušnje s tretjim rajhom, ko so ga nacisti odstranili s položaja župana Kölna.

V samo šestih letih od leta 1949 do leta 1955 je Adenauer uresničil daljnosežne zunanjepolitične cilje, ki naj bi Nemčijo povezali z zvezo zahodnoevropskih držav: članstvo v Svetu Evrope (1951), ustanovitev Evropske skupnosti za premog in jeklo (1952) in vstop Nemčije v zvezo NATO (1955).

Temeljni kamen Adenauerjeve zunanje politike je bila sprava s Francijo. Skupaj s francoskim predsednikom Charlesom de Gaulleom sta povzročila prelomnico v zgodovini: leta 1963 sta veliki zgodovinski sovražnici Nemčija in Francija podpisali pogodbo o prijateljstvu, ki je postala eden od mejnikov na poti evropskega združevanja.

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?