Ścieżka nawigacji

  • Jak działa UE
    • Podstawowe informacje
    • Instytucje, agencje i organy UE
    • Praca w instytucjach UE

Konrad Adenauer (1876-1967)

Pierwszy Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, który stał na czele nowopowstałego państwa w latach 1949-63, zmienił bardziej niż ktokolwiek inny oblicze powojennej historii Niemiec i Europy.

Podobnie jak wielu polityków swojego pokolenia, Adenauer już na podstawie doświadczeń I wojny światowej doszedł do wniosku, że osiągnięcie długotrwałego pokoju możliwe jest jedynie w zjednoczonej Europie. Opinię tę potwierdziły wydarzenia okresu Trzeciej Rzeszy – Adenauer został wówczas usunięty z urzędu burmistrza Kolonii przez nazistów.

Sześć lat (1949-55) wystarczyło Adenauerowi do zrealizowania dalekosiężnych celów polityki zagranicznej, dzięki którym udało się zapewnić Niemcom stabilną pozycję w sojuszu państw zachodnich: członkostwo tego kraju w Radzie Europy (1951), założenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (1952) oraz wstąpienie Niemiec do NATO (1955).

Podstawą polityki zagranicznej Adenauera było pojednanie z Francją. Wraz z prezydentem Francji Charlesem de Gaullem doprowadził do przełomu w historii stosunków pomiędzy Francją a Niemcami: w 1963 r. państwa te, niegdyś odwieczni wrogowie, podpisały traktat o przyjaźni, który stał się jednym z kamieni milowych na drodze integracji europejskiej.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?