• Over de EU
    • Basisinformatie
    • EU-instellingen, organen en agentschappen
    • Werken voor en met de EU

Konrad Adenauer (1876-1967)

De eerste Kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, die van 1949-1963 aan het hoofd van de nieuwe staat stond, veranderde meer dan wie dan ook het aanzicht van Duitsland en de Europese geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog.

Adenauer had zich, net als andere politici van zijn generatie, al na de Eerste Wereldoorlog gerealiseerd dat een duurzame vrede alleen tot stand zou komen wanneer Europa verenigd was. Hij werd in zijn mening gesterkt door zijn ervaringen tijdens het Derde Rijk: hij werd door de nazi’s ontslagen als burgemeester van Keulen.

In slechts zes jaar, van 1949-1955, realiseerde Adenauer ambitieuze doelstellingen op het gebied van buitenlands beleid waardoor nauwere betrekkingen ontstonden tussen Duitsland en het westelijke bondgenootschap: lidmaatschap van de Raad van Europa (1951), oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (1952), en toetreding van Duitsland tot de NAVO (1955).

Een van de hoekstenen van het buitenlands beleid van Adenauer was de verzoening met Frankrijk. Samen met de Franse president Charles de Gaulle bereikte hij een keerpunt in de geschiedenis: in 1963 ondertekenden de voormalige aartsvijanden Duitsland en Frankrijk een verdrag van vriendschap dat een van de mijlpalen werd op weg naar Europese integratie.

CONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?