• Om EU
    • Basisinformation
    • Institutioner, organer og agenturer
    • Arbejd for og med EU

Konrad Adenauer (1876-1967)

Forbundsrepublikken Tysklands første kansler, som stod i spidsen for den nydannede stat fra 1949-1963, ændrede mere end nogen anden efterkrigstidens tyske og europæiske historie.

Som mange andre af sin generations politikere havde Adenauer allerede under den første verdenskrig indset, at varig fred kun kunne opnås gennem et forenet Europa. Hans skæbne under Det Tredje Rige – nazisterne fjernede ham fra hans embede som Kölns borgmester – bekræftede denne opfattelse.

På kun seks år, fra 1949-1955, virkeliggjorde Adenauer vidtrækkende udenrigspolitiske mål om at forankre Tyskland i den vestlige alliance: medlemskab af Europarådet (1951), oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (1952) og Tysklands indtræden i NATO (1955).

Forsoningen med Frankrig var en hjørnesten i Adenauers udenrigspolitik. Sammen med den franske præsident Charles de Gaulle nåede han et historisk vendepunkt: i 1963 undertegnede de tidligere ærkefjender Tyskland og Frankrig en venskabstraktat, som blev en af milepælene på vejen til den europæiske integration.

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?