Konrad Adenauer (1876-1967)

První kancléř Spolkové republiky Německo, jenž stál v čele nově zformovaného státu v letech 1949-63, více než kdokoli jiný změnil tvář poválečného Německa a Evropy.

Podobně jako mnoho dalších politiků jeho generace si Adenauer již po první světové válce uvědomil, že trvalého míru lze dosáhnout jedině sjednocením Evropy. Jeho zkušenosti z doby Třetí říše, kdy byl nacisty zbaven úřadu kolínského starosty, tento názor jen potvrzovaly.

V období 1949-55 se Adenauerovi za pouhých šest let podařilo dosáhnout dalekosáhlých zahraničněpolitických cílů, jejichž smyslem bylo ukotvit Německo v západní alianci: členství v Radě Evropy (1951), založení Evropského společenství uhlí a oceli (1952) a vstup Německa do NATO (1955).

Jádrem Adenauerovy zahraniční politiky bylo usmíření s Francií. Společně s francouzským prezidentem Charlesem de Gaullem dosáhli obratu v dějinách: v roce 1963 podepsali ještě nedávno zapřísáhlí nepřátelé Německo a Francie smlouvu o přátelství, která se stala jedním z milníků evropské integrace.

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?