1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1959

Styczeń

1

Podjęte zostają pierwsze kroki zmierzające do stopniowego znoszenia ceł i kontyngentów w ramach EWG.

7

Robert Schuman zostaje ponownie wybrany na stanowisko przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Luty

2

Etienne Hirsch zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Komisji Euratom.

Marzec

3

Europejski Trybunał Sprawiedliwości przyjmuje swoje rozporządzenia proceduralne.

20

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) udziela pierwszych pożyczek.

Maj

5

Rada Europejska przyjmuje przedstawioną przez Stany Zjednoczone „propozycję Dillona" w sprawie wielostronnych negocjacji handlowych (ramy Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu). Negocjacje poprowadzi Komisja przy wsparciu specjalnego Komitetu powołanego przez Radę.

Czerwiec

8

Grecja występuje o stowarzyszenie z EWG.

22

Krajowe organy podatkowe krajów EWG ustanawiają trzy grupy robocze, które mają przeprowadzić analizę wykonalności harmonizacji przepisów dotyczących podatków pośrednich.

25-26

Pierwsze posiedzenie ekspertów państw członkowskich w sprawie dumpingu. Eksperci analizują, jakie przepisy pozwolą uniknąć dumpingu wewnątrzwspólnotowego.

Lipiec

20-21

Siedem krajów Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej (OEWG), a mianowicie Austria, Dania, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria i Wielka Brytania, podejmuje decyzję o ustanowieniu Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

31

Turcja występuje o stowarzyszenie z EWG.

Wrzesień

10

Rozpoczynają się negocjacje w sprawie stowarzyszenia Grecji z EWG.

11

Piero Malvestiti zostaje wybrany na stanowisko przewodniczącego Wysokiej Władzy EWWiS.

27

Rozpoczynają się negocjacje w sprawie stowarzyszenia Turcji z EWG.

Październik

13

Pierre Wigny, belgijski minister spraw zagranicznych, przedstawia pomysł połączenia w jedną instytucję Wysokiej Władzy EWWiS oraz dwóch Komisji (EWG i Euratom) ustanowionych w traktacie rzymskim.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?