1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1959

Tammikuu

1.

ETY:n sisäisten tullien ja kiintiöiden asteittainen poistaminen aloitetaan.

7.

Robert Schuman valitaan uudelleen Euroopan parlamentaarisen edustajakokouksen puhemieheksi.

Helmikuu

2.

Etienne Hirsch valitaan Euratomin komission puheenjohtajaksi.

Maaliskuu

3.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin hyväksyy menettelysääntönsä.

20.

Euroopan investointipankki (EIP) myöntää ensimmäiset lainat.

Toukokuu

5.

Eurooppa-neuvosto hyväksyy Yhdysvaltain esittämän "Dillonin ehdotuksen" tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen GATTin yhteydessä käytävistä monenvälisistä kauppaneuvotteluista. Komissio, jota avustaa neuvoston nimeämä erityiskomitea, johtaa neuvotteluja.

Kesäkuu

8.

Kreikka hakee ETY:n jäsenyyttä.

22.

ETY:n jäsenvaltioiden verohallitukset perustavat kolme työryhmää, joiden tarkoituksena on tarkastella välillistä verotusta koskevan lainsäädännön yhdenmukaistamista.

25.-26.

Jäsenvaltioiden polkumyyntiasiantuntijoiden ensimmäinen kokous pidetään. Kokouksessa tarkastellaan mahdollisia sääntöjä, joilla vältettäisiin yhteisön sisäinen polkumyynti.

Heinäkuu

20.-21.

Euroopan taloudellisen yhteistyön järjestön OEEC:n seitsemän jäsenvaltiota, eli Itävalta, Norja, Portugali, Ruotsi, Sveitsi, Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta, päättävät perustaa Euroopan vapaakauppa-liiton EFTA:n. 

31.

Turkki hakee ETY:n jäsenyyttä. 

Syyskuu

10.

Neuvottelut Kreikan ETY-jäsenyydestä aloitetaan.

11.

Piero Malvestit valitaan EHTY:n korkean viranomaisen puheenjohtajaksi.

27.

Neuvottelut Turkin ETY-jäsenyydestä aloitetaan.

Lokakuu

13.

Belgian ulkoministeri Pierre Wigny esittää ajatuksen EHTY:n korkean viranomaisen ja Rooman sopimuksella perustetun kahden komission (ETY:n ja Euratomin komission) yhdistämisestä yhdeksi toimielimeksi.

 Ks. myös

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.