1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1959

Januar

1

De første foranstaltninger blev truffet for en gradvis afskaffelse af told og kontingenter inden for EØF.

7

Robert Schuman blev genvalgt til formand for Den Parlamentariske Forsamling.

Februar

2

Etienne Hirsch blev valgt til formand for Euratom-Kommissionen.

Marts

3

EF-Domstolen vedtog sine procedureregler.

20

Den Europæiske Investeringsbank bevilgede sine første lån.

Maj

5

Det Europæiske Råd accepterede USA's "Dillon-forslag" om multilaterale handelsforhandlinger inden for rammerne af den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT). Kommissionen førte forhandlingerne med støtte fra et særligt udvalg udpeget af Rådet.

Juni

8

Grækenland ansøgte om associering med EØF.

22

EØF-medlemsstaternes finansmyndigheder nedsatte tre arbejdsgrupper med henblik på at undersøge muligheden for at harmonisere lovgivningen om indirekte afgifter.

25-26

På det første møde om dumping diskuterede medlemsstaternes eksperter de foranstaltninger, der skulle træffes for at forhindre dumping inden for Fællesskabet.

Juli

20-21

Syv lande fra Den Europæiske Økonomiske Samarbejdsorganisation (OEEC) - Østrig, Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Schweiz og Det Forenede Kongerige - besluttede at oprette en europæisk frihandelssammenslutning (EFTA).

31

Tyrkiet ansøgte om associering med EØF.

September

10

Forhandlingerne om Grækenlands associering med EØF indledtes.

11

Piero Malvestiti blev valgt til formand for EKSF's Høje Myndighed.

27

Forhandlingerne om Tyrkiets associering med EØF indledtes.

Oktober

13

Den belgiske udenrigsminister Pierre Wigny fremlagde idéen om at oprette et fælles organ for EKSF's Høje Myndighed og de to kommissioner (EØF og Euratom), som blev oprettet ved Rom-traktaten.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?