1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1958

Tammikuu

1.

Rooman sopimukset tulevat voimaan. ETY ja Euratom perustetaan Brysselissä. Luxemburgiin sijoittunut parlamentaarinen edustajakokous ja tuomioistuin ovat kaikkien kolmen yhteisön yhteiset.

7.

Walter Hallstein valitaan ETY:n komission puheenjohtajaksi. Louis Armand valitaan Euratomin komission puheenjohtajaksi. Paul Finet valitaan EHTY:n korkean viranomaisen puheenjohtajaksi. 

26.

Kuusi jäsenvaltiota päättävät perustaa pysyvien edustajien komitean Coreperin, jossa valmistellaan neuvoston eri kokoonpanojen työtä.

Helmikuu

10.

Jäsenvaltiot ottavat käyttöön hiilen ja teräksen yhdenmukaistetun tullin. Ranskalle ja Italialle myönnetään poikkeuslupa, jonka mukaan molemmat maat saavat kantaa korkeampaa tullia tietyistä tuotteista kahden vuoden ajan. 

Maaliskuu

19.

Strasbourgissa pidetään Euroopan parlamentaarisen edustajakokouksen perustamisistunto. Robert Schuman valitaan edustajakokouksen puhemieheksi. Edustajakokous korvaa EHTY:n edustajakokouksen. 

Huhtikuu

15.

Ensimmäisellä neuvoston asetuksella vahvistetaan yhteisöjen virallisiksi kieliksi saksa, ranska, italia ja hollanti.

20.

Ensimmäinen Euroopan yhteisöjen virallinen lehti julkaistaan. Se korvaa EHTY:n virallisen lehden.

22.

Neuvosto valitsee talous- ja sosiaalikomitean (TSK) jäsenet.

Toukokuu

13.

Parlamentaarisen edustajakokouksen jäsenet ryhmittäytyvät ensimmäistä kertaa poliittisen ryhmän mukaan kansallisuuden sijasta.

19.

Brysselissä järjestetään talous- ja sosiaalikomitean perustamiskokous.

21.-27.

Parlamentaarinen edustajakokous hyväksyy työjärjestyksensä.

Heinäkuu

3.-11.

Stresassa, Italiassa, pidetään konferenssi yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) perustan määrittelemiseksi.

7.

Walter Hallstein allekirjoittaa ETY:n ja Kansainvälisen työjärjestön ILO:n välisen virallisen yhteistyösopimuksen Genevessä.

Lokakuu

7.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin, joka korvaa EHTY:n tuomioistuimen, perustetaan Luxemburgiin. 

Joulukuu

4.

Euroopan investointipankin (EIP) hallintoneuvosto antaa ensimmäiset ohjeet pankin luotonantopolitiikasta. 

29.

Euroopan rahataloudellinen sopimus EMA tulee voimaan.

 Ks. myös

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.