1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1957

Mars

25

Fördragen om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG-fördraget) och Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Euratomfördraget) undertecknas av de sex grundarländerna (Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Luxemburg, Nederländerna) i Rom. Dessa fördrag kallas därför "Romfördragen".

April

17

Protokollen om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna och om stadgan för Europeiska gemenskapernas domstol undertecknas i Bryssel.

Oktober

8

EKSG:s kommission uppmanas av rådet att förbereda en allmän energipolitik.

November

27

Hans Furler väljs till ordförande för EKSG:s gemensamma församling (Europaparlamentet).

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?