1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1957

Marec

25

Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Zvezna republika Nemčija in Nizozemska so v Rimu podpisale pogodbi o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti (EGS) in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom). Poslej sta znani kot „Rimski pogodbi“.

April

17

V Bruslju so predstavniki držav podpisali protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnostih in o statutu evropskega Sodišča.

Oktober

8

Svet ESPJ je zaprosil Visoko oblast, naj pripravi splošno energetsko politiko.

November

27

Za predsednika Enotne skupščine ESPJ je bil izvoljen nemški politik Hans Furler.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?