1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1957

Marec

25.

Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko podpisujú v Ríme Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) a Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom). Odvtedy sa tieto zmluvy nazývajú Rímske zmluvy.

Apríl

17.

V Bruseli (Belgicko) sa podpisujú protokoly o výsadách a imunitách udelených Európskym spoločenstvám a o štatúte Európskeho súdneho dvora.

Október

8.

Vysoký úrad ESUO je požiadaný jeho Radou, aby vypracoval všeobecnú politiku v oblasti energetiky.

November

27.

Hans Furler je zvolený za predsedu Spoločného zhromaždenia ESUO.

 Klikni tiež na...

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?