1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1957

Marzec

25

Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg i Holandia podpisują w Rzymie traktaty ustanawiające Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Euratom). Od tej pory będą one określane jako „traktaty rzymskie".

Kwiecień

17

W Brukseli podpisane zostają protokoły dotyczące przywilejów i immunitetów nadanych Wspólnotom Europejskim oraz statutu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Październik

8

Rada EWWiS zwraca się do Wysokiej Władzy o przygotowanie projektu ogólnej polityki energetycznej.

Listopad

27

Hans Furler zostaje wybrany na przewodniczącego Wspólnego Zgromadzenia EWWiS.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?