1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1957

Marts

25

Beļģija, Francija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande un Vācija Romā paraksta Eiropas Ekonomikas kopienas (EEK) dibināšanas līgumu un Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) dibināšanas līgumu. No šīs dienas tie būs pazīstami kā Romas līgumi.

Aprīlis

17

Briselē (Beļģijā) tiek parakstīts Protokols par privilēģijām un imunitāti Eiropas Kopienās un Protokols par Eiropas Tiesas statūtiem.

Oktobris

8

Eiropas Ogļu un tērauda kopienas (EOTK) Padome pieprasa, lai Augstā iestāde izstrādā vispārējo enerģētikas politiku.

Novembris

27

Par EOTK Kopējās asamblejas priekšsēdētāju tiek ievēlēts Hanss Fūrlers.

 Skatīt arī

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?