You are here:

Euroopan unionin historia - 1957

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

Maaliskuu

25.

Kuusi jäsenvaltiota, eli Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa, allekirjoittavat Roomassa Euroopan talousyhteisön (ETY) ja Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) perustamissopimukset, joista käytetään tämän jälkeen nimitystä Rooman sopimukset. 

Huhtikuu

17.

Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista sekä pöytäkirja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännöstä allekirjoitetaan Brysselissä. 

Lokakuu

8.

EHTY:n neuvosto pyytää EHTY:n korkeaa viranomaista laatimaan energiaa koskevan yleisen toimintamallin.

Marraskuu

27.

Hans Furler valitaan EHTY:n yhteisen edustajakokouksen puheenjohtajaksi.

1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959