1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1957

Marts

25

I Rom undertegnede de seks medlemsstater (Belgien, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Nederlandene) traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EØF) og Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), der er indgået i historien som "Rom-traktaten".

April

17

I Bruxelles undertegnedes protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter og protokollen vedrørende statutten for Det Europæiske Fællesskabs Domstol.

Oktober

8

EKSF's Høje Myndighed opfordredes af sit råd til at udarbejde en generel energipolitik.

November

27

Hans Furler blev valgt til formand for EKSF's Fælles Forsamling.

 Se også

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?