1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1957

Březen

25

V Římě podepisuje Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Do povědomí vejdou jako Římské smlouvy.

Duben

17

V Bruselu je podepsán protokol o výsadách a imunitách Evropských společenství a protokol o statutu Soudního dvora.

Říjen

8

Rada žádá po Vysokém úřadu ESUO, aby vypracoval obecnou politiku v oblasti energetiky.

Listopad

27

Předsedou Společného shromáždění ESUO je zvolen Hans Furler.

 Viz také

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?