1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1956

Januari

7

EKSG:s kommission bekräftar principen om fri rörlighet inom gemenskapen för stålprodukter som importeras från tredje land.

Maj

6

Paul-Henri Spaak, den belgiska utrikesministern, lägger fram en rapport för övriga ministrar i EKSG om utkasten till fördrag om gemenskapen, i vilka han föreslår att EEG och Euratom skall skapas.

29

Spaakrapporten godkänns. Möte i Venedig, då utrikesministrarna beslutar att öppna regeringsförhandlingar för slutandet av två fördrag om upprättande av en europeisk ekonomisk gemenskap och en atomenergigemenskap.

Juni

26

Förhandlingar om utkasten till texterna om upprättandet av EEG och Euratom inleds i Bryssel.

 Se också

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?