1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1956

Januar

7

Visoka oblast Evropske skupnosti za premog in jeklo (ESPJ) je potrdila, da v Skupnosti velja načelo prostega pretoka izdelkov iz jekla, uvoženih iz tretjih držav.

Maj

6

Belgijski minister za zunanje zadeve Paul-Henri Spaak je predstavnikom držav ESPJ poročal o osnutku pogodb o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom).

29

Zunanji ministri so na sestanku v Benetkah potrdili Spaakovo poročilo in začetek medvladnih pogajanj o pogodbah o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom).

Junij

26

Začetek pogajanj o besedilu pogodb o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Euratom) v Bruslju.

 Glej tudi

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?