1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959

1956

Styczeń

7

Wysoka Władza EWWiS potwierdza zasadę swobodnego obrotu we Wspólnocie produktami stalowymi importowanymi z krajów trzecich.

Maj

6

Paul-Henri Spaak, belgijski minister spraw zagranicznych, przedstawia członkom EWWiS sprawozdanie w sprawie projektu traktatów wspólnotowych przewidującego utworzenie EWG oraz Euratomu.

29

Raport Spaaka zostaje zatwierdzony. Podczas zgromadzenia w Wenecji ministrowie spraw zagranicznych podejmują decyzję o rozpoczęciu negocjacji międzyrządowych w sprawie zawarcia dwóch traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą i Europejską Wspólnotę Energii Atomowej.

Czerwiec

26

W Brukseli otwarte zostają negocjacje dotyczące sporządzenia projektów aktów ustanawiających EWG i Euratom.

 Zobacz również

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?